Вход

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О Ε Ε С Т У Ф Ξ Ц Ч Ш Щ Ю Я


А

абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба
авджиеловец
аве линали
аглак[аглáк] хавлия
агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
агуптънциганин
агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
адамлъкчестност
адашсъименник
адет[адéт] обичай
аджамия[аджамúя] неопитен, новак
аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
айновонзи
акраниприятели
акъллия[акъллúя] умник, хитрец
аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ „Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок“
алафеленескопосано ;“мундарска работа“
алтонежълтици
амсалакглупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк
амутнадежда
анайкасвекърва
ангарияработа без пари
анджеквсе едно, като че ли…
анлъш сине знаеш как или какво
антериериза
апап
[апáп] приятел, другар
апачикотворено
апрацисърми
арабокаруца
аратлик
приятел
араштисвамзанимавам
аргатиннает работник
армаганподарък
артисваостава
артисвамоставам извън…
аскер
войник
ахмакпрост, неук, необразован човек
ашпекбогат и надменен безделник

Б

бабулвъзглавница
бабулка
буболечка
бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
бабцастара баба
баделтреска или трън забодени в кожата
баджокамина
баднош
понякога
баирхълм
байгъномръзна ми
байнициогърлица
байрекь1.знаме, 2. човек, който се разхожда безцелно
балдисваомръзва, писва
баленкиболести
балнотъжно, мъка
баловампреча на някого
баракошарен, изцапан
барбой
картоф
бардоква
зеле
баремпоне
баругалоква, малък гьол
бас баянапреднало твърде много
батардисвам/ батарясвамразвалям
бахтичпобойник
бахчонаградинка
баш1. точно 2. първи
башкаотделно, друго
баядотса, много
бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
бекярерген
белехчосанокован, с вързани ръце
белли /бенлиясно най-честа уптреба Не бенли – не е ясно
белюкстадо
бендисвамхаресвам
бетерпо-зле
би ще / и ще
ще стане
бивада, съгласие
бикмедантела
билюкстадо, множество
бинлюкмного
бирхошсигурно, най-вероятно
бискарник
сутиен
бискигърди
бичкиятрион
бищяпощя
благосладко
блейкаразсеян
блестункасветулка
бобайкобаща
бобкотатко
боботате
болмного
боллукмного
больхабълха
бом-бокнагоре с краката, дармадан
боржебързо
борикабор
бохтамбия
бошлафнапразно,празни приказки
бралоизвор
брантияпропаднала жена
бришабърша
бубамолубрат
бубаткамям лакомо
буботаястие наподобяващо тутманик
буботибръмчи силно
будножпонякога, отдавна
букадармного
бунаркладенец
бунелавилица
бърдохълм
бърниустни
бърчинкахълм
бъстисвам (бастисвам)затривам

В

вакълчерноок
вакътвреме
валмовълна,прежда
ванлюхмиризлив човек
вапсвамбоядисвам
вардяпазя, грижа се
вартокводовъртеж
васульфасул
вежкивежди
вейкадървен кол
великаза, рече
вергиеданък
врякамкрещя, карам се
вулжабия
вунемирише
вутерносутринта
възнагоре
възбарлочвамразмътвам
възгалямразголвам

Г

гавазинохрана
гагулькука
галемголям
галибаможе би, вероятно, навярно
галимациякалабалък, много хора на едно място
гальовниклюбовник
гарагашкасврака
гарипсиромах, бездомник
гарчумангръклян
гауньворозово
гачкавъдица
гашкувегащи
гебьобременна
гевезеглезльо
гезягодеж
гепкачовек, който се мотае
гечкъсно
гиздавшарен, хубав
главешгодеж
главя сеженя се
говянепостене,спазване на пост
горлешкасиня слива
госпаницалицемерен човек
грейнахударих
гроча семръщя се
гълтокглътка
гълчаговоря
гювязет
гюнахгрях
гюсгърди

Д

даандисвам савъздържам се
дайхузънбудала
даленцемалко дете или малко животинче
дамазлокразплод, поколение
дамгобелег
дангарисаневдигане на шум
дандисвамизтръпявам, сдържам се
даракосвамругая
дармаданстая или предмет който е счупен, скъсан, разхвърлям. Има и преносно значение. „Направи ме дармадан“ – Направи ме на нищо
дармукгребло
дезнане знам дали
деньоживот
депешателеграма
дервенжие,пазачи на проходи
деринмного
дерия
кожа
детко
дядо
джампрозорец
джандемгъста непроходима гора
джегатрион
джеремеглезен,лигльо,капризен
джигерьдроб
джонгацицина
джумбюшмайтап
джуханпростор, просторно място
дибидюсчисто, напълно
дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
дингилдълъг
дирекстълб
доадамидвам
додявампреча
долапшкаф
допласквам сеидвам без покана
дордедокато
досурнадомъкна
драпамкатеря се
друмпът
дуварстена, зид
дуелъже
дуйкам сехвърлям се
дундьонисък и дебел човек
дюлбенкърпа за глава

Е

евелотдавна
евлетинсин, дете
егреккошара за добитък
ежактаралеж
ейнитака
ейсесега
еменна бързо
енкаснесериозно, на майтап
енкъзистина
ешаулотвес

Ж

жанабетпроклетник
жанкизрели сливи
жезбаджезве
желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
женабетиннепослушен човек който прави бели
жепаньобомба
жеремьодете,шеговито
жигаслаб,сух човек
жилкапрашка
жинс (джинс)род, ген
житкорядко
жокатпият много
жолва (желва,жълва)костенурка
жуквампродумвам, проговарям
жуханнарод
жюмбюшмайтап, шега

З

забазганямзахвърлям
забайхутилобъркал
забарямзабравям
забирамсъбирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде
заблажевамподслаждам
забунелек
забучвамзабивам
загалилзалюбил, обикнал
загечилзакъснял
загечихзамръкнах
заденвамнатоварвам на гръб
зазноих саизпотих се
закаденозадимено
закиназащо
залгахапка
заманвреме
зандрабаотнесен,замаен
заникзалез
запъртъкнай-малкото родено дете в семейство
зарáрзагуба, щета, вреда
застругасолница
затралямдосаждам
зауратзапънат, труден човек
зафатамзапочвам
захутеннавлечен с много дрехи
зевзекшегаджия
зинвамотварям уста, зяпвам
зифчекасфалт
золуфкъдрица,чупка на коса
зоницигорски ягоди
зорлемнасила
зумбацицина , подутина
зункадъга
зърцалоогледало
зян1. остатък 2. зле

И

и щешще идеш
ибретьчудо
ибриксъд с вода за подмиване
иеркичпръч
ижетьред,подредба
избизюмвам саизплащвам се
изетьмъка, зор
изкутенотгледан
измекярслуга, работник
измрáзникчовек който не понася студ
изникизгрев
изпинамдърпам , опъвам
изподенизгонен
изпроводиизпрати някого до вратата
изрукаизвика
изсетнинавпоследствие
изсунаизмести , извъртя
изсуркаизнася,пренася на друго място
изтросих сападнах
изънпозволение, разрешение
икрампочит, чест
илачлекарство, лек, цяр
иликьуслуга, добрина
илюмсмърт
ингел/ингелинЛош човек, който прави мръсно на другите
инкяротричане
исиклипса
исписийачудно хубава девойка
ихтечдлъжен няко му
ихтибарпочит, уважение
ищамискам
ищахмерак

Й

йегняагне
йенкесиджиикрадци
йербапкуражлия
йецемного (качествено)
йозсърцевината на дърво
йолдашларспътник/спътници

К

кабатежък, плътен
кабаетвина
кабаковен без рога
кабахатлиявиновник
кавактопола
кавардисвамзапържвам
каварочовек който послъгва
кадафчашка
кадгакато че ли
кадемуспех,сполука,късмет
кадемлиякъсметлия
кадешпушек
кадипуши
кадиясъдия
казандисвапечели
каздисвамядосвам се
каик
лодка
каильсъгласен съм
каишколан
кайметьбуря
кайнак
изворче
кайнокакто
кайретьусилие,трудност
кайрятволя
какарджослаб, мършав
калабалъкмного хора на едно място
калеммолив
калесвамканя
калиманканевестулка
калкатицазавой
калпавнекадърен
калпазанпакостник
калцедомашни плетени терлици
кальманкакалинка
каматенкрасив
камен
камък
кандалисамлюлея се
кандардисвамубеждавам
кандисвамнасищам
кандоскаца
канжакапан за хващане на животни
капалушкиокапали плодове
капияголяма дворна врата
капнахуморих се много
карагьозхубав, едър овен
каракулакголям нож
караманголямо черно куче
караманкакалинка
карармярка, преценка
карашиксмесица
карашмалъкбъркотия
кардьозеле
карезомраза, злоба
кармосаситен град, градушка
каропинклетник, сиромах, фукаро
карпузадиня
каршинакриво
каръшпедя
касканджийказавистливка
катетаж, ниво
катáнецкатинар
катавсеки, всяка
катагакато че ли
катараинат
катгасякаш
катрокое
каулоблог
кауньпъпеш
кафадарглаватар
кафин
кошница
кахорегрижи, притеснения
кашлаккошара за добитък
кашмерподигравка, гавра
кашниксладка баница
квасяполивам
кеври сеглези се
кельинат
келяв1слаб, хилав
2 инатлив
кепенцидървени капаци за прозорци
кератанегодник
кесекпряк път
кетапдиплома
кехаяовчар
кибароваподбира
кикетам сасмея се
киманзагрижен
кинакакво
кинокакво/колко
киприйкамостче
киречвар
киселкадива ябълка
кисьопортмоне
китюнекадърен
китюкголям отрязан дървен пън
кишоъгъл
клавамслагам
клепклюка
клепачклюкар
клеткилер
кликамвикам, казвам
коажександък, кутия
коджаголям
кокарджаневестулка
колайначин , решение
колчишколко
компиркартоф
копкакопче
копукнехранимайко
корминичерва
коцкочина,свинарник
кравендебел, охранен
крамолакараница
крапанделнисък човек
крати сасвърши
крепензапазен,здрав
кривачкашепа
крусноплат
куветсила
кудвамцелувам
кузняковачница
куйрукопашка
кукамклякам
кукудаюмрук
кукучкатоплийка
кулавсакат
кумашкачествено
кундриобувки
купукголтак
курдисахприготвих , направих
куртолисвамспасявам
кусвамопитвам за ястие
кусурнедостатък
кутямотглеждам
куфарицаглаватар
къзепстуд
кърна вън
кьорпечовек, който за нищо не става
кьосебезбрад
кюлханразбойник
кюрекправа лопата
кютамтрая си
кютюкголямо дърво

Л

лакардиисмешни случки
лакардияакордеон
лаладжиячовек, който говори празни приказки
лангурбездомно куче
ланиминалата година
лаханазеле
лахумебомби,динамит
ледункаледена висулка
лейлек (лелек)щъркел
лескавицасветкавица
летвенастрани
летивали дъжд
летназаваля
лефтерне женен
ливантоодеколон
лизгарлопата
линкамходя
литкамлъжа, баламосвам
лихбуен, лош
лукмъмекица
лунгурънскитник
лъщя сепротягам се
льосак/ льоскавицасветкавица
лякимкато че ли не
лятускапрез лятото

М

маждракбойно копие
майомайко
макинамашина
максуснарочно, целенасочено
малáчебиволче
маласаммачкам, размачквам
малешивиизостава
МалькинаФевруари
мамницавещица
манахамного
мандапоклащане насам натам
мандалмоизмама, номер
мандалорезе на врата
мандобивол,биволица
маразоправиш на някого нещо лошо
марангоздърворезбар
марлоккотка
марнахладка
мартительмързеливец
марудникродопска палачинка
масаланекдот, виц
масуртръба
матокнеизлюпено яйце
матрунакруша
махалкакочан царевица
махананедостатък
махсуснарочно, целенасочено
межаседянка
межеркажена, която ходи на седянки
мезаргроб
мелемьо/ мелемябудала, смотаняк
мелникумивалник
мендильпрестилка
ментаражиялъжец , мошенник
меразнаследствена нива
меса/ мяса / мязаприлича
метамхвърлям
мешелокдъбова гора
мешодъб
миджовечеря
мижочичо
миндилмазна кърпа
мираснаследство
миспарфюм
мисирцаревица
мисиркапуйка
мискетоцет
мицастринка
млáщямляскам
моксуснарочно, целенасочено
мосиседвам, трудно, с мъка
мотрухдрехи
мрасревматизъм
мумсвещ
мурдаргрозен
мусафкнига
мускодокумент
мустемцапам
мутекмалък
мущрактоалетна
мънахомного
мърморишнимрънкало
мющериякандидат купувач

Н

нaпишквамизказвам
на почекзаем,вересия
на енкасна шега
набрусаннамръщен
набузвамнасилвам
набухвампълня препълвам
навалямзапалвам огън
навасих санастръхнах
навратилобърнал
навъзбърнонагоре
нагадамнагласям
нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
нагаждамнагласявам
нагодкавъзглавничка
нагроченнамръщен
надèвамобличам
наджакбрадва
нальчоподкова
намахан1.наточен, издокаран 2.пиян
намесиябъркотия
наморзвамнастивам
нанебаба
нанносигурно
напрежпреди
напрешнапред
насòрзаедно
насменжиеприсмехулник
насмитамскарвам се
насосвамизмислям си, както ми е угодно
натапанениподути, отекли
натаптатпълен човек
натаптах санаядох се до пресищане
нафтиенокти
нафунянсърдит
нахкъм
нахаваянапразно
находамнамирам
нашлинамерили, открили
не ще биняма да стане
немой/нимойнедей
ненауздавслучайно
нигам селюлея се
никотраникоя
нисцедолу
нишенбелег, знак
ногикрака
нъшенбелег, недостатък
нянкагърда

О

обарямтропам, хлопам
обиграваобикаля
обимагамопитвам се да убедя някого
обитросватърси
обищарамбия
оборканалуда
обшиваяде лакомо
огалитхубав, красив
огльодвам саоглеждам се
огуртькисело мляко
одаркоридор
оджакогнище
оиньшумотевица
окадартолкова
омутьнадежда
опаносмотаняк
опатихзагазих
опетлалобъркал
опинцицървули
орльосополив
орталъкоколност
ортосах сасправих се
осикатрепетлика
осл̀ицамагарица
отбавямубивам
отводеот татък
отизащо и защото
отколеотдавна
отколешенотдавнашен
отлаваотговаря,противопоставя се
отмах/отмакот ряз
отробвамотхапвам
отсунаходръпнах
отуриотвори
отцодеот другата страна
офлянквам сеовъртам се
ощениложивотно което е родило

Ε

павурчашка за ракия
пазухапазва
палавраизмислица
пампорвлак
панагомотгоре, върху
пандюкдребно дете
панжурдънер
пантахаймана
папуциобувки
папучниккрастава жаба
паратирпрозорец
паратколошо
парашутнайлон
паресницаразведена жена
паринпреди малко
пармаципрозорци
парт̀иепокъщнина
парцуцадомашна ракия
паршницадиария
патаккартоф
патарламокараница
патроум, акъл
пашкасемка
пекулькесийка, торбичка
пенджурипрозорци
пердасъзбезочлив човек
периясамодива
петланкапречка
пехливанюнак
пизульстръмнина
пиринчориз
писасмола
писликръсотия,боклук
пишимнай-напред
пишкамубождам
пишкиркърпа
пишлемехлапе, малко момче
пишман съмсъжалявам за нещо
пладнинаобяд
пладновамобядвам
платамплащам
платицачерга
плахтядишам учестено, задъхвам се
плекяницаограда
плесакмокър пясък,кал
плюснеудари
побебсанповреден
подборнилразсърдил
подиотиде
подкокоросвамподтиквам
подкурпрякор
подникобор
подпуквамзапочвам
подсувамподхлъзвам се
подурслог
покровзавивка
полаткакокошка, тъкмо започнала да снася яйца
полно малогоре долу
поникобор за животни
понтапневмония
понтясахразболях се от пневмония
пончгреяна ракия
попляпълзя
поподам саподдавам
поркеницаедра мома
порспръст
посатьчеиз
поседницаръченица
пошкакостилка
прасникпрясно мляко
преберницачума
прегращашепа
препинаспъва
приведен зотьзаврян зет
придамницапредателка
придиплям сапрехвърлям се
прилегаутива
прилегиткрасив
пришонквампретърсвам
провадамизпращам
прогимазакуска
прудотинпияница
пръшницадиария
пулкопче
пупрелкаседянка
пустосвахока, ругае
пъшкисемки

Ε

рагюву/ радиворадио
разбудамсъбужам
разгеленай-накрая
разгивасвамразхвърлям
разгропалилразсъблякъл
раздавалкапроститутка
разжупвамразтварям, разчеквам
разкречетьолека жена
разликаторазлично
размлати мапреби ме от бой
разпинамразпъвам
разплождамразреждам
разпольвямразнищвам
разпужияженкар
разпусваканция,почивка
разпърщялкойто го е хванало разстройство
разсахачкачетал
разсуркаразнася, влачи
разсурнатразпасан, раздърпан
разхворкаразлетя
разхърливенсополив
разчепенйолека жена
разшеняразвеселявам, в добро настроение съм
раметлияпокойник
распорсвамусмихвам се
рафалотпуснат
рахлохлабаво
рахучкапарцал
рачаискам
ройкамразвалям
ропкадупка
рошькоса
рубачеиз, зестра
руспажилокразврат
ръбаникогризка
рякарека
ряпандазвъчна пръдня

С

сабахленсутринта
сабуртърпение
сажекгорещина
сайбиястопанин, собственик
сайдисвамуважавам
сайдочкумец
сакалдисвапритеснява,препира
сакантиязор, напрежение
сакатлъктелесна повреда
сакульголяма дълбока торба
салмалоккаприз, прищявка
салмолигла, лигльо
самарседло
сандардисвамдосаждам, омръзвам
сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
санкимкато че ли, все едно че
сарачкожар
сатламочовек с неправилна походка
сать/сахатчасовник
сахончиния
сачертази вечер
саятази
сватова
сгадаоправя
сгрибамбързам
сдялкавъзглавница
сеебозае
сеирзрелище
сейсузинмръсник
семьоидиот
серинпрохладно
серм́иекапитал
сертостър за характер
сетнепосле
сефтеза пръв път
силюкпиявица
сингюклакомник
синдиккафез
синцегердан
синьомаса, софра
сиренсъбор
сиркяоцет
скаластълба
скемнястол
скитасвамзнам, виждам
склепвампремигвам
скокарджаслаб, за човек
скокутьгъдел
сколасамуспявам, свършвам
скорцеглисти
сморцамподсмърчам
солменьохлюв
соркуп
сосстига, престани
спапчеиз
сплинадалак
спорождаколан
спричевсприхав
стипамтръгвам, вървя
стойниспри се
стрикочичо
стъргачгребло
суганкромид лук
сугарнокъсно
судаурва
сульомърляв човек
сулюмнемощно
сумунтиявятърничев, повърхностен
сунепързаля се,хлъзгаво е
суратлице
сургюнразтройство
сурнанося, влача
сущебоклуци
събепьполза
съж́ижамизгарям
сюлюкохлюв
сюнетобрязване
сюрияголямо стадо
сюркяоцет
сятам саразбирам, сещам се

Т

табиетнавик
тазепрясно, свежо
такитдали
такучпръчка
таманточно, всичко е наред
тантановеселба
тапияофициален документ
таралисамдърдоря
тареникдете
тарнаккопито
тарпанжиекосач
тарпошжена с разрошена и чорлава коса
тастарямоправям,преправям
татрузиразнася, пренася нещо с друсане
тебеятнавик
тезгерьоносилка
тезетоку-що, тъкмо
тезияшивач
тейкобаща
текерлеквелосипед
тербезакана
тербийоначин
тертипред, порядък
тесбихброеница
тефтиковбежав
тирпанкоса
топтамтъпча
торзамдърпам
торнатръгна
тотнешземетресение
тумрукнацупен човек
турямслагам
търнаккрак
тъшкън/ташкънв повече,тежест,зор
тюфекпушка
тюфлек1дюшек 2 пълен човек

У

увантиялека жена
увидаммахам
удаястая
ужеклеха
ужкимвсе едно
уйгуньсилно,ясно
уйковуйчо
умутнадежда
упетлатобъркан, намотан
упузунмного болен
урамаглупак, будала
ураспупроститутка
урсуззъл, намръщен
урушмакголямо занимавка
усталъкмайсторлък
утапанилнапълнил
учинавуйна

Ф

фàляхваля,похвалам
фадношзаедно
файдаполза
фарнямхвърлям
фатамхващам
фафлавафла
филафилия хляб
фильджанчаша
фирягоня
фишекпатрон
флютнатразвален
форкатлетят
фортумавъже
фпрегамлъжа
фтасувамобещавам
фукарабедняк
фуньофуния
фуркапръчка

Ξ

хаберизвестие
хавасъстояние
хавовреме, сезон, климат
хазърготово е
хаирдобрина
хайванинживотно
хайдамакскитник
хайлязинмързеливец
хайманаскитник
хайтаскитник
хакеренапразно
халсъстояние
халалподарък от сърце,
халищедебело одеало
хальотоалетна
хамянпочти
ханзъркалпазанин
хапузънзатворник
харашлокпари за дребни покупки
харизвамподарявам
хаснаистина, вярно
хатор/ хатържелание, мерак
хворкамлетят
хелеособено
хептенсъвсем
хесапсметка
хичвъобще
хлацкамудрям
хлевобор
хлупкапохлупак, капак
хорлакурва
хърливсополив

Ц

цапкацепеница , дърво за огрев
цедилкаторба
цинцърскъперник
цирикавика, крещи, плаче
циркагнойна пъпка
цоткапъпка

Ч

чабужакнабързо
чабукбързо
чаирливада, пасище
чакмакогънче
чалъмметод
чамбасперчем
чампаролека жена
чамурмръсотия
чаркдъскорезница
часкапривечер
чатлакнадежда
чеперякатеря
чефтьопушка
чилекчовек
чинкикато че ли,сякаш
чирцирей,гнойна пъпка
чостангъст
чувампазя
чурешкабенка
чуряшачереша

Ш

шайкапирон
шако’шега
шарланолио
шейтандявол
шенликвеселба
шепчекчаша
шикалкашишарка
шилеовца
шишицабутилка
шлевя се /шлявя селигавя се
шошапът
шубрариза
шугавкрастав
шумекнезаконно дете
шупекглупак
шъновамвеселя се

Щ

щенекученце
щивалеобувки,патъци
щолбаклонка
щорвьпримамка
щърникчовек който си угажда
щърностръмно

Ю

юдаураган
юмум
юмевимето на кравата
юницамлада крава
ючкурвръв за стягане на гащи

Я

яаз
ябанджиепреселник
ягнеагне
ялаела
ясадеватук, наоколо
ясуватова
ятаклегло
яца/ яцемного
el