Вход

Запиши се за Масов лекоатлетически крос

13 юли | 09.00 часа – Масов лекоатлетически крос, с начална точка – Паметника на Васил
Левски.

Допълнителна информация може да получите от Община Кърджали, Отдел „Образование, култура,
младежки дейности, спорт и туризъм” на тел. 67385.

    el