Легендата за Орфеевото цвете – Родопски силивряк

Силиврякът е мъхесто растение, което расте по отвесните скали в родопските ждрела. Цветовете му варират от бледорозови до тъмнолилави, разположени

Прочети